Management team

Viktoria Sinyavskaya
Chief executive
Viktoria Sinyavskaya

Administrative department

Alexey Novilkov
Jurist
Alexey Novilkov
Alla Mitrofanova
Staff manager
Alla Mitrofanova